Ohoy! Lekekamerater i sikte?

isikte_wDe betyr mer for oss enn noe annet, disse små. Derfor er det viktig med en god og trygg barnehage, der det er rom for å leke, gruble, lære, snakke sammen og le sammen.

VOPS (Vatnestrøm oppvekstsenter) ligger en kort gåtur fra Heimreneset. Her er det en god barnehage der barn får være barn, i trygge omgivelser og med trygge voksne, der nøkkelordene i visjonen er nettopp trygghet, trivsel, lek og læring.

Barnehagen har 2 avdelinger med barn fra 1-6 år og har åpent 5 dager i uka fra 07:00 – 17:00.

Du kan lese mer om barnehagen på VOPS her:  www.vatnestrom.oppvekstsenter.no